Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Tràmits / Sol·licitud del títol universitari oficial de doctor/doctora. Solicitud del título universitario oficial de doctor/doctora. Application form for the official doctoral degree certificate.

Sol·licitud del títol universitari oficial de doctor/doctora. Solicitud del título universitario oficial de doctor/doctora. Application form for the official doctoral degree certificate.

Presenteu una sol·licitud del títol universitari oficial de doctor/doctora. Presente una solicitud del titulo universitario oficial de doctor/doctora. Application form for the official doctoral degree certificate.

Abans d'iniciar la tramitació

El títol es pot sol·licitar quan:

 • S’hagi superat la tesi doctoral.
 • L'estat de l’expedient sigui tancat.
 • Tots els serveis acadèmics estiguin pagats.
Heu de digitalitzar i annexar al formulari els següents documents:
 • Imatge del document identificatiu per les dues cares: DNI o passaport vigent (estudiants amb nacionalitat espanyola) /passaport o NIE vigent (estudiants amb nacionalitat estrangera).
 • Full de sol·licitud del títol facilitat per la Secretaria Acadèmica del vostre centre, degudament emplenat i signat de manera manuscrita o electrònicament.
 • Digitalitzeu en format .pdf els altres documents addicionals que necessiteu aportar.
 • Podeu consultar el web del vostre centre, on trobareu tota la informació.
Recordeu que, per a completar aquesta sol.licitud, heu de realitzar el pagament de la taxa d’expedició del títol. Quan la Secretaria Acadèmica del vostre centre hagi verificat la documentació presentada, així com el pagament, expedirà el resguard del títol i us el farà arribar.

Inici de la tramitació

Per iniciar el tràmit, cliqueu el botó corresponent a l'àmbit del vostre doctorat i accedireu al formulari de sol·licitud.

 

ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ Àrea de Doctorat UTGAB

 • ARQUITECTURA, ENERGIA I MEDI AMBIENT
 • GESTIÓ I VALORACIÓ URBANA I ARQUITECTÒNICA
 • PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, CIVIL, URBANÍSTIC I REHABILITACIÓ DE CONSTRUCCIONS EXISTENTS
 • PROJECTES ARQUITECTÒNICS
 • TECNOLOGIA DE L'ARQUITECTURA, DE L'EDIFICACIÓ I DE L'URBANISME
 • TEORIA I HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA
 • URBANISMEENGINYERIA CIVIL Àrea de Doctorat UTGAC
 • ENGINYERIA CIVIL
 • ANÀLISI ESTRUCTURAL
 • CIÈNCIES DEL MAR
 • ENGINYERIA AMBIENTAL
 • ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ
 • ENGINYERIA DEL TERRENY
 • ENGINYERIA I INFRAESTRUCTURES DEL TRANSPORT
 • ENGINYERIA SÍSMICA I DINÀMICA ESTRUCTURAL
 • ERASMUS MUNDUS EN SIMULACIÓ EN ENGINYERIA I DESENVOLUPAMENT DE L'EMPRENEDORIA (SEED)
 • SOSTENIBILITAT


ENGINYERIA INDUSTRIAL Àrea de Doctorat UTGAEIB
 • ENGINYERIA NUCLEAR I DE LES RADIACIONS IONITZANTS
 • ENGINYERIA MECÀNICA, FLUIDS I AERONÀUTICA
 • ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES
 • ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES (Interuniversitari)
 • AUTOMÀTICA, ROBÒTICA I VISIÓ
 • CADENA DE SUBMINISTRAMENT I DIRECCIÓ D'OPERACIONS
 • ENGINYERIA BIOMÈDICA
 • ENGINYERIA ELÈCTRICA
 • ERASMUS MUNDUS EN SERVEIS ENERGÈTICS SOSTENIBLES (SELECT+)


ENGINYERIA DE LES TIC Àrea de Doctorat UTGAM
 • BIOINFORMÀTICA


CIÈNCIES Àrea de Doctorat UTGAM
 • MATEMÀTICA APLICADA


ENGINYERIA INDUSTRIAL Àrea de Doctorat UTGCDB
 • CIÈNCIA I ENGINYERIA DELS MATERIALS
 • ENGINYERIA DE PROCESSOS QUÍMICS
 • ERASMUS MUNDUS EN CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS AVANÇATS
 • POLÍMERS I BIOPOLÍMERS
ENGINYERIA DE LES TIC Àrea de Doctorat UTGTIC

 • ERASMUS MUNDUS EN COMPUTACIÓ DISTRIBUÏDA
 • ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
 • COMPUTACIÓ
 • ENGINYERIA ELECTRÒNICA
 • ENGINYERIA TELEMÀTICA
 • ERASMUS MUNDUS EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ PER A LA INTEL·LIGÈNCIA EMPRESARIAL (IT4BI – DC)
 • INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
 • TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
 • CIÈNCIA I TECNOLOGIA AEROESPACIALS
 • ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA
 • FÍSICA COMPUTACIONAL I APLICADACIENCIES ICFO The Institute of Photonic Sciences

 • ERASMUS MUNDUS EN ENGINYERIA FOTÒNICA
 • NANOFOTÒNICA I BIOFOTÒNICA FOTÒNICAENGINYERIA CIVIL Unitat de Doctorat UTGAN

 • ENGINYERIA NÀUTICA, MARINA I RADIOELECTRÒNICA NAVALENGINYERIA INDUSTRIAL Unitat de Doctorat UTGM

 • RECURSOS NATURALS I MEDI AMBIENT

 

CIÈNCIES Unitat de Doctorat UTGAOO

 • ENGINYERIA ÒPTICA

 

CIÈNCIES Unitat de Doctorat UTGBL

 • TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA I BIOTECNOLOGIA

 

ENGINYERIA INDUSTRIAL Unitat de Doctorat UTGCT

 • ENGINYERIA TÈRMICA
 • ENGINYERIA TÈXTIL I PAPERERA
 • SISTEMES D'ENERGIA ELÈCTRICA


Durant la realització del tràmit

 • Accediu al tràmit amb la Identitat Digital UPC (usuari/contrasenya) o amb qualsevol altre sistema d'identificació digital VÀLid.
 • Ompliu el formulari.
 • Annexeu la imatge del document identificatiu i el full de sol·licitud de títol.
 • Marqueu la casella "Declaro".
 • Cliqueu el botó "Signa i registra".
 • Es mostrarà una pantalla on podreu escollir el mètode de signatura.
 • A la pantalla per escollir el mètode de signatura, seleccioneu el que vulgueu utilitzar i continueu el procés segons les indicacions.

Un cop feta la tramitació

 • Una vegada completat el procés de signatura, l’aplicació us informarà que s'està processant el tràmit.
 • L'aplicació us informarà que s'ha completat correctament.
 • Descarregueu el rebut de registre de la sol·licitud.
 • La no recepció del rebut acreditatiu significa que la Universitat Politècnica de Catalunya no ha rebut la sol·licitud. Per tant, el document es tindrà per no presentat a tots els efectes.
 • Rebreu, al cap d'uns minuts, un correu amb el remitent tramit.generic.no-reply@upc.edu, que contindrà:
  • Un codi segur de verificació (CSV) de la sol·licitud.
  • Un codi segur de verificació (CSV) de cada documentació adjuntada.En el cas que ho necessiteu, l'apartat Verificació de documents electrònics(obriu en una finestra nova) de la Seu Electrònica UPC us permet obtenir una còpia autèntica de la documentació presentada.

Suport

Si teniu algun dubte en el moment de fer la tramitació, contacteu amb el Servei de Gestió Acadèmica, a través de la pàgina web https://demana.upc.edu/sga.

Contacteu amb l'ÀTIC si necessiteu suport tècnic.

Avís de disponibilitat

Per raons tècniques, la Seu Electrònica UPC no estarà operativa entre les 3:00 h. i les 3:30 h. de la matinada.