Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Tràmits / Acreditació lingüística del PDI

Acreditació lingüística del PDI

Formulari per adjuntar els certificats amb validesa oficial o reconeguda per la UPC a l’efecte d’acreditar nivells de coneixement de català i d’anglès del PDI.
Al PDI de la UPC.
Vicerectorat de Qualitat i Política lingüística. Podeu contactar en el correu electrònic:

Iniciem una campanya fins al 17 de març de recollida de la documentació amb validesa acreditativa del nivell de català i anglès per a tot el PDI.

Amb aquesta finalitat, s’ha creat un formulari sobre acreditació lingüística a la Seu Electrònica de la UPC en què s’han previst els camps per identificar i recollir els certificats amb validesa oficial o reconeguda a la UPC, classificar-los per llengües i nivells del MERC (Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües). Aquesta documentació s'incorporarà a la base de dades de personal i serà accessible des del vostre expedient.

L’objectiu és recollir exclusivament els certificats, títols i diplomes dels nivells C1 i C2 de català i dels nivells B2, C1 i C2 d’anglès del MECR que la regulació vigent considera que tenen validesa al sistema universitari i de recerca i a l'Administració de Catalunya, i que podeu consultar en el mateix formulari de la Seu Electrònica de la UPC.

Si ja havíeu pujat certificats d’idiomes al vostre expedient, podeu comprovar si teniu actualitzada la documentació a l’apartat "Acreditacions" del vostre racó personal. Des dels serveis generals també es revisarà la documentació actual recollida a la base de dades i la nova que pugueu tenir per assegurar els criteris establerts.

Aquesta acció ha de permetre facilitar l’acreditació del requisit de coneixements de català i l'acreditació de coneixements d’anglès en els processos d'accés i selecció de personal així com dissenyar actuacions formatives per als membres de la UPC, d'acord amb les necessitats detectades i els plans de formació.

Més informació per al PDI: https://www.upc.edu/slt/ca/apren-catala/formacio-acreditacio-pdi

Termini de la campanya de recollida de certificats: fins al 17 de març.

Quins certificats pots aportar?

Es recullen els certificats, títols i diplomes dels nivells C1 i C2 de català i B2, C1 i C2 d'anglès (Marc europeu comú de referència per a les llengües) que la regulació vigent considera que tenen validesa al sistema universitari i de recerca i a l’Administració de Catalunya.

CATALÀ

Títols, diplomes i certificats de català amb validesa acreditativa (informació publicada al DOGC: C1, apartat 4; C2, apartat 5).

 

 

Títols, diplomes i certificats equivalents al nivell C1 de català (llista elaborada per la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, a partir del DOGC publicat).


El nivell de suficiència (C1 MECR) és el nivell de català establert com a requisit per al PDI (
Decret 128/2010). El nivell superior (C2 MECR) també permet acreditar el nivell C1.

 

 

ANGLÈS

Certificats i títols dels nivells d’anglès amb validesa acreditativa  (llista elaborada pel Servei de Llengües i Terminologia a partir dels acords del CIC publicats al DOGC).


S'hi inclouen, entre d’altres, les certificacions pròpies de les escoles d'idiomes universitàries de les universitats catalanes expedides a partir de la superació de les proves corresponents que avaluïn les quatre destreses (comprensió i expressió orals, i comprensió i expressió escrites).

Tramita           


 Procés de tramitació i suport.

 Sistemes d'identificació i signatura electrònica.