Vés al contingut (premeu Retorn)

Procediments negociat sense publicitat any 2009-carpeta

Expedient CONSU710000NS2009033
Subministrament d'una font de potència trifàsica de corrent alterna amb controlador programable per al Departament d'Enginyeria Electrònica de la UPC
Expedient CONSE170000NS2009036
Servei de paleta per al Campus de Terrassa de la UPC
Expedient CONSU160000NS2009062
Treballs per a la substitució de l'equip de producció de fred del Poliesportiu del Campus Nord de la UPC
Expedient CONSU160000NS2009063
Treballs per a la substitució de la màquina de fred ubicada a l'edifici C6 del Campus Nord de la UPC
Expedient CONSU160000NS2009064
Treballs per a la substitució de la planta refredadora d'aigua ubicada a l'edifici B3 del Campus Nord de la UPC
Expedient CONSE170000NS2009035
Servei d'electricista per al Campus de Terrassa de la UPC
Expedient CONSU150152NS2009078
Subministrament d'un equip d'anàlisi HPLC/GPC per al Departament d'Enginyeria Química de la UPC
Expedient CONSE170000NS2009037
Servei de lampista per el Campus de Terrassa de la UPC
Expedient CONSU710150NS2009060
Subministrament d'un equip per a la mesura d'impedància eléctrica en mostres de teixit per al Departament d'Enginyeria Electrònica de la UPC
Expedient CONSE033003NS2009076
Manteniment preventiu dels aparells autònoms d'aire condicionat de diversos campus de la UPC
Expedient CONOB033003NS2009071
Obres d'impermeabilització i aïllament tèrmic de la coberta de l'Edifici P de l'EPSEB de la UPC
Expedient CONSU033003NS2009077
Subministrament de mobiliari per a diverses dependències de la UPC
Expedient CONOB033005NS2009079
Obres del projecte complementari de les obres de construcció del 2n bloc de l'edifici de Recerca del Campus Vapor Sala de Terrassa. Acabament.
Expedient CONSE150150NS2008229
Servei per l'estudi d'indicadors per la valoració de la transferència de tecnologia en l'ambit acadèmic per a la UPC
Expedient CONGE033002NS2009056
Concessió de l'explotació del servei de bar-cafeteria de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa de la UPC
Expedient CONSU731150NS2009087
Subministrament d'instrument disenyat a mesura per a l'evaluació de la qualitat òptica de lents intraoculars (LIOs) per al Departament d'Òptica i Optometria de la UPC
Expedient CONSU300150NS2009085
Subministrament d'un analitzador de senyal MXA per l'Escola Politècnica Superior de Castelldefels de la UPC
Expedient CONGE033002NS2009045
Servei d'equips multifuncionals per a la reproducció de documents en règim d'autoservei, desglossat en dos lots: lot 1 EPSEM i lot 2 BCUM
Expedient CONSE033005NS2009058
Direcció d'execució d'obra i redacció i seguiment del programa de control de qualitat de les obres de construcció de l'Edifici de Serveis de la parcel·la L2 del Campus Nord de la UPC
Expedient CONSU300150NS2009084
Subministrament d'un oscil.loscopi digital de 4 canals per al Departament d'Enginyeria Electrònica de la UPC