Vés al contingut (premeu Retorn)

Procediments negociat sense publicitat any 2009-carpeta

Expedient CONSU033003NS2009091
Subministrament d'energia elèctrica per a diversos centres de la Universitat Politècnica de Catalunya
Expedient CONSU713000NS2009096
Subministrament d'un equip de cromatografia per a la purificació de proteïnes per al Departament d'Enginyeria Química de la UPC
Expedient CONOB160000NS2009086
Obres de reforma de la instal.lació d'aigua calenta sanitària de l'edifici Poliesportiu del Campus Nord de la UPC
Expedient CONSU150150NS2009054
Subministrament d'un perfilador acústic de corrents amb mesura d'onatge per al Laboratori d'Enginyeria Marítima de la UPC
Expedient CONSU150152NS2009101
Subministrament de material de xarxa Infiniband per ampliació clúster de càlcul HPC per al Centre de Transferència de Calor de la UPC
Expedient CONSU460150NS2009089
Subministrament d'una càmera de buit i tub de bombament per a l'institut de Tècniques Energètiques de la UPC
Expedient CONSU150152NS2009100
Subministrament d'ampliació d'unitat d'emmagatzematge DDN 9900 d'alt rendiment i capacitat per al Centre de Transferència de Calor de la UPC
Expedient CONOB033003NS2009108
Reforma d'espais en diversos llocs de l'edifici C i A de l'ETSAB de la UPC
Expedient CONOB033003NS2009088
Remodelació d'espais de la planta 1 de l'aulari 1 del Campus Nord de la UPC
Expedient CONOB033005NS2009058
Direcció d'execució d'obra i redacció i seguiment del programa de control de qualitat de les obres de construcció de l'edifici de Serveis de la parcel·la del Campus Nord de la UPC
Expedient CONOB033003NS2009113
Construcció del forjat del sostre planta soterrani ala sud-oest de l'edifici U del Campus Sud de la UPC
Expedient CONGE033002NS2009098
Concessió de l'explotació d'un servei de màquines expenedores de begudes i productes d'alimentació en règim d'autoservei, per a la Facultat de Nàutica de Barcelona de la UPC
Expedient CONSE922150NS2009106
Servei de consultoria per a la creació i posada en marxa de l'Agrupació d'Empreses Innovadores en Enginyeria Òptica i Fotònica
Expedient CONSE002002NS2009135
Servei d'assessorament jurídic en matèries pròpies de legislació laboral per a la UPC
Expedient CONSU723000NS2009080
Subministrament de nodes de càlcul i nodes d'emmagatzemament per al Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la UPC
Expedient CONSU739150NS2009115
Subministrament de 5 servidors multiprocessador d'altes prestacions per al Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions de la UPC
Expedient CONSU739150NS2009117
Millora de prestacions funcionals de l'equip N5242A existent al laboratori de Microones
Expedient CONSE150150NS2009107
Estudi de la viabilitat i proposta de creació del Centre Tecnològic UPC
Expedient CONSU739150NS2009116
Extensió de capacitat de mesura paràmetres S de 75 a 110 GHz per al Departament de Teroria del Senyal i Comunicacions de la UPC
Expedient CONSU150151NS2009130
Subministrament d'un equip calorimètric diferencial modulat i termobalança Q2000 + Q50 per al Departament de Física i Enginyeria Nuclear de la UPC