Vés al contingut (premeu Retorn)

Hemeroteca

Expedient CONSE150150NS2010132
Servei d'assegurança dels equips de la xarxa instrumental oceanogràfic i meteorològic de la Generalitat de Catalunya
Expedient CONSU280000NS2010110
Subministrament d'un simulador de cambra de màquines ERS 4000 per a la Facultat de Nàutica de Barcelona de la UPC
Expedient CONOB033003NS2010130
Obres de remodelació de les instal·lacions elèctriques de 5 plantes dels aularis del Campus Nord de la UPC
Expedient CONSU150152NS2010133
Subministrament d'un generador vectorial de senyals de 20GHz per al Departament de Disseny i Construcció de Prototipus Electrònics de la UPC.
Expedient CONSU150151NS2010128
Subministrament i construcció d'una estació de mesura de la radioactivitat en aerosols per al Departament de Física i Enginyeria Nuclear de la UPC
Expedient CONSU300150NS2010121
Subministrament d'un analitzador d'espectres prestacions digitalitzadores per l'Escola Politècnica Superior de Castelldefels de la UPC
Expedient CONSU160000NS2010138
Subministrament per substitució de la planta refredadora d'aigua que dona servei a les aules informàtiques de l'edifici A5 de la UPC
Expedient CONSU710150NS2010151
Subministrament de 2 xips sobre tecnològia CMOS 65 Nm de stmicroelectronics per al Departament d'Enginyeria Electrònica de la UPC
Expedient CONSU160000NS2010115
Subministrament per substitució de la caldera existent a l'edifici C6 del Campus Nord de la UPC
Expedient CONSU150152NS2010154
Subministrament d'un equip d'extracció en fase sòlida Auto Trace 280 per al Departament d'Enginyeria Minera i Recursos Naturals de la UPC
Expedient CONSU340000NS2010112
Subministrament per la renovació del vídeo projector i millora del sistema d'àudio de la Sala d'actes de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú de la UPC
Expedient CONSU033002NS201168
Subministrament d'un sistema electrònic de seguretat per al Parc Agrícola de Recerca Agròpolis de la UPC
Expedient CONSU150150NS2010152
Subministrament de 6 nodes de càlcul i una unitat de disc per a l'ampliació del cluster Altix Xe del grup SIMCOM per al Departament de Física i Enginyeria Nuclear de la UPC
Expedient CONSU739150NS2010165
Subministrament d'una càmara de buit per sistema de test de circuits electrònics en condicions d'alt buit i ciclat en temperatura per al Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions de la UPC
Expedient CONSU033003NS2011002
Subministrament de mobiliari d'oficina per a l'edifici Til·lers de la UPC
Expedient CONSU150151NS2010001
Subministrament d'equips i muntatge per a un pilot experimental de gasificació de biomassa per al Departament de Màquines i Motors Tèrmics de la UPC
Expedient CONSU710150NS2010007
Subministrament de tres xips sobre tecnologia CMOS 65NM de stmicroelectronics per al Departament d'Enginyeria Electrònica de la UPC
Procediment negociat sense publicitat any 2009
Procediment negociat sense publicitat any 2008
Hemeroteca