Vés al contingut (premeu Retorn)

Procediment obert (licitacions)

info.contractacio@upc.edu - 93.401.61.18

Adreçat a empresaris interessats en presentar la seva proposició.

(obres, subministraments i serveis)
L’adjudicació recau en el licitador que, en conjunt, faci la proposició més avantatjosa, tenint en compte els criteris establerts als plecs, sense atendre exclusivament el preu.

Expedient CONSU710150CO2009059
Subministrament d'un sistema de dipòsit químic en fase vapor assistit per plasma de ràdiofreqüència per al Departament d'Enginyeria Electrònica de la UPC
Expedient CONSU702150CO2009083
Subministrament d'una màquina d'assaig mecànic per a assajos cel.lulars per al Departament de Ciència dels Materials de la UPC.
Expedient CONSU546000HO2009146
Subministrament de cadires ergonòmiques a preus unitaris per a la UPC
Expedient CONSU546000CO2009068
Subministrament d'armaris per a l'emmagatzematge de productes químics amb sistema d'extracció incorporat per als laboratoris i tallers de la UPC, a preus unitaris.
Expedient CONSU310000CO2009122
Subministrament d'estacions totals topogràfiques per a l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona de la UPC, en dos lots: estacions de gamma bàsica (lot 1) i estacions de gamma avançada (lot 2)
Expedient CONSU160000CO2009156
Substitució de dues plantes refredadores d'aigua ubicades a l'edifici C5 del Campus Nord de la UPC
Expedient CONSU160000CO2009104
Substitució de dues plantes refredadores d'aigua ubicades als edificis C3 i C4 del Campus Nord de la UPC
Expedient CONSU739150HO2009192
Subministrament de 3 equips de l'instrument PAU per al Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions de la UPC
Expedient CONSU033005CO2009027
Subministrament de mobiliari per a la Biblioteca d'Arquitectura del Campus Sud de la UPC (3 lots)
Expedient CONSU033001HO2009112
Subministrament de material d'oficina a preus unitaris per a la UPC
Expedient CONSU002001HO2009014
Subministrament d'ordinadors personals de sobretaula per a la UPC, en dos lots: ordinadors personals de sobretaula (lot 1) i ordinadors personals de sobretaula per a les aules (lot 2).
Expedient CONSE170000CO2009129
Servei de manteniment dels jardins i espais verds del Campus de Terrassa de la UPC
Expedient CONSE160000HO2009111
Servei de manteniment preventiu, correctiu i normatiu de les instal.lacions en general (electricitat, lampisteria, manyeria i fusteria) dels edificis del Campus Nord de la UPC
Expedient CONSE160000HO2009110
Servei de manteniment preventiu, correctiu i normatiu de les instal.lacions de climatització, calefacció i ACS dels edificis del Campus Nord de la UPC
Expedient CONSE160000CO2009133
Servei de conservació i manteniment de jardineria del Campus Nord de la UPC.
Expedient CONSE120000CO2009173
Servei per a la realització d'una auditoria financera i elaboració dels comptes anuals agregats de la UPC
Expedient CONSE033005HO2009187
Servei de redacció de projecte bàsic i executiu, redacció i seguiment de projecte per a llicència ambiental, redacció d'estudi de seguretat i direcció d'obra, de les obres de construcció de l'edifici de recerca del Campus Diagonal Besòs de la UPC
Expedient CONSE033005HO2009186
Servei de redacció de projecte bàsic i executiu, redacció de projecte per a llicència ambiental i redacció d'estudi de seguretat de l'aparcament soterrat del Nou Campus Diagonal Besòs de la UPC
Expedient CONSE033002HO2009149
Servei de neteja, desinfecció ordinària i recollida selectiva de residus sòlids urbans dels campus i edificis de la UPC, desglossat en 6 lots
Expedient CONSE033002CO2009008
Servei de correu intern de la UPC
Expedient CONSE033000CO2009009
Servei de reproducció de documents per als centres i edificis del Campus Nord de la UPC
Expedient CONSE002001CO2009053
Servei per a l'adquisició i implantació del Gestor Documental i de Tramitació de la UPC
Expedient CONSE002000HO2009198
Servei per a l'assessorament i suport tècnic en la gestió del programa d'inversions de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Expedient CONOB033005CO2009057
Obres de construcció d'un edifici per a la recerca, el desenvolupament i la innovació tecnològica (RDIT) al Parc Mediterrani de la Tecnologia de Castelldefels.
Expedient CONOB033005CO2009032
Obres de construcció de l'Edifici de Serveis a la parcel.la L2 del Campus Nord de la UPC
Expedient CONOB033003CO2009123
Substitució de les finestres de les façanes de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona de la UPC.
Expedient CONOB033003CO2009052
Substitució de les cobertes de fibrociment dels edificis MN1, MN2 i MN4 de l'EPSEM
Expedient CONOB033003CO2009018
Obres de remodelació de la planta -1 de l'Edifici PG de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona de la UPC
Expedient CONHO033005HO2009188
Servei de redacció de projecte bàsic i executiu, redacció i seguiment de projecte per a llicència ambiental, redacció d'estudi de seguretat i direcció d'obra, de les obres de construcció de l'edifici K del Campus Diagonal Besòs de la UPC
Expedient CONGE033002CO2009103
Concessió del servei de bar-restaurant de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès de la UPC