Vés al contingut (premeu Retorn)

Encàrrecs de col·laboració

Nom del procés

ENCÀRRECS DE COL·LABORACIÓ

Codi de procés

 

Nom del tràmit

Sol·licitud d’encàrrecs de col·laboració (UASLR)

Finalitat del servei

Sol·licitud de pagament del complement retributiu al personal vinculat per la seva participació en les activitats de docència, recerca i transferència de tecnologia dins dels convenis i projectes previstos a l’Article 83 de la LOU i el Article 142 dels Estatuts de la UPC. El pot percebre el PDI i PAS en actiu que percep la seva nòmina de la UPC

Responsable i contacte

En cas de consulta o incidència del tràmit dirigiu-vos a UASLR, atén a l'usuari/a a través de les seus que té als diferents Campus:

Horari d'atenció: Matins de 9:30 hores a 14 hores i tarda de dimarts de 15 a 17:00 h durant el període d'hivern i matins de 9:30 a 14 hores durant el període d'estiu: juny, juliol, agost i setembre.

Qui pot demanar el servei

Per poder abonar l’EC és necessari que estigui imputat a un projecte del CTT i que el grup de disponibilitat designat tingui prou disponibilitat, “disponibilitat per Ecs de personal vinculat”, per al pagament de l’EC. La disponibilitat necessària serà el total de les mensualitats + quotes patronals i el cost de l’overhead de l'EC.

Inici de tràmit

 

Els canals d’inici del  tràmit són

  • Seu electrònica amb usuari i contrasenya o amb certificat digital des de l'enllaç "A l'inici del tràmit" que es troba al final d'aquesta pàgina
  • Alta a les notificacions del CTT
https://www.ctt.upc.edu/raco/Encarrecs-de-col%E2%80%A2laboracio_121_130_ca.html

Instruccions


  1. Els Encàrrecs de col·laboració s’integren a la base de tributació (la qual cosa pot comportar un increment del percentatge de retenció per IRPF de la persona que el percep) i en la base de cotització del personal subjecte al règim general de Seguretat Social (augmentant en conseqüència, l’aportació per quota patronal).
  2. Els encàrrecs de col·laboració s’han de formalitzar delimitant l’import, el codi del projecte i el període de pagament.
  3. Si l’import d’un Encàrrec de Col·laboració és superior als 15.000 euros, es repartirà el seu pagament en mes d’un mes. En casos degudament justificats, la gerència podrà autoritzar la superació del límit mensual de 15.000 euros. A tal efecte, la sol·licitud motivada haurà de ser cursada amb 2 mesos d’antelació.
  4. A tots els Encàrrecs de col·laboració s’aplicarà el percentatge i les condicions d’overhead aprovades anualment a l’apartat de tarifes del pressupost de la universitat.


Consultar els límits específics per al PDI i per al PAS a la Normativa reguladora del complement retributiu addicional derivat de la participació en activitats de recerca, transferència, docència i formació emparades per l’article 83 de la LOU (encàrrecs de col·laboració o EC’S).
https://genwebv4.upc.edu/ctt/ca/uaslr/documents-uaslr/normativa-juny-2015.pdf

Termini

Heu de tenir en compte que perquè la sol·licitud de l’EC finalment es tramiti amb les dades introduïdes cal que es signi en el termini establert.

Documentació que cal aportar a l’inici del tràmit

No és necessària cap documentació addicional.

Altres informacions

Manual de Gestió Laboral per a la recerca http://www.upc.edu/bupc/hemeroteca/2010/b122/24-02-10.pdf

Normativa

Els encàrrecs de col·laboració tenen unes característiques comunes (apartat 6.1. del manual de gestió de personal de recerca, document CG 24/2 2010) per al PDI i PAS:  http://www.upc.edu/bupc/hemeroteca/2010/b122/24-02-10.pdf

Òrgan de resolució

Rector

Efectes de silenciFi de via administrativaInformació complementària

Si durant el tràmit teniu qualsevol incidència amb el certificat digital, disposeu del suport de la web d’identitat digital de la UPC
www.upc.edu/identitatdigital on hi trobareu els drivers, assistents per la configuració i un espai de preguntes més freqüents. Si la incidència perdura, si us plau poseu-vos en contacte amb el vostre suport TIC

Inici de tràmit

*** ENLLAÇ A L'INICI DEL TRÀMIT ***