Accions del document

Presentació de la Seu Electrònica

Comparteix Share
La seu electrònica és l’adreça electrònica de la Universitat a través de la qual els ciutadans poden accedir a la informació, als serveis i als tràmits electrònics de la Universitat Politècnica de Catalunya. D’acord amb això es configura com una “oficina virtual” de la Universitat a la que es pot accedir a través de la web de la UPC o directament a través de l’adreça https://seuelectronica.upc.edu.

És titularitat de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb domicili al carrer Jordi Girona nº31 de Barcelona i amb NIF número Q-0818003-F, la qual garanteix la veracitat, la integritat i l’actualització de la informació i dels serveis als quals es pot accedir a través de la mateixa. La seva gestió i administració corresponen a la Secretaria General de la Universitat, que podrà delegar la seva administració en els serveis o unitats responsables per raó de la matèria.

Actualment a aquesta seu electrònica hi trobareu l’accés al perfil de contractant; l’accés al registre electrònic; l’accés a l'e-factura; la relació dels sistemes de signatura admesos i els utilitzats per la Universitat (tot i que aquest punt s’anirà desenvolupant a mesura que es vagin incorporant nous tràmits telemàtics a la seu de la UPC); data, hora i calendari oficial i relació de normatives relatives a la seu i als seus continguts i en el seu cas, els anuncis de previsions d’interrupció del servei.

El seu instrument de creació és la resolució 2357/2010 d'aprovació de la normativa de creació i funcionament de la seu electrònica. Tal com indica l’esmentada normativa, la posada en marxa de la seu electrònica serà progressiva, i finalment inclourà, com a mínim, el següent:
 
 • Sistemes d’identificació i de comunicació segura acceptats a la Universitat.
 • La publicació de la informació de la Universitat que no estigui subjecta a restriccions d’accés, que ha d’incloure els procediments electorals electrònics.
 • Formularis per iniciar els procediments administratius o sol•licitar la prestació de serveis.
 • Tauler d’anuncis.
 • Accés al registre electrònic.
 • En el seu cas, les administracions amb les quals s’hagi signat un conveni de col•laboració per habilitar els seus respectius registres per a la recepció d’escrits de la competència de l’altra administració.
 • La publicació del Butlletí de la Universitat (BUPC).
 • Mitjans electrònics que els ciutadans poden utilitzar en les seves comunicacions amb la Universitat.
 • Perfil del contractant.
 • Data, hora i calendari oficial.
 • Espai per la formulació de suggeriments i queixes. 

  Contacte

  Oficina per a l'Administració Electrònica
  Campus Nord - Edifici VX
  Plaça Eusebi Güell, 6
  08034 BARCELONA
  oficina.oae@upc.edu
   
   
darrera modificació: Febrer 2011
RSS RSS Sobre aquest web Accessibilitat Secretaria General
© UPC (obriu en una finestra nova). Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech