Accions del document

Perfil de Contractant

Comparteix Share
info.contractacio@upc.edu - 93.401.61.18
Imatge d’usuaris

A qui va dirigit


  • Persones, institucions i empreses interessades en participar en les licitacions convocades per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
  • Comunitat universitària de la Universitat.


Descripció de l'activitat

Imatge per a perfil de contractantEn aquest espai es dóna difusió de les licitacions convocades per la UPC, adjudicacions provisionals i definitives dels contractes i altres dades i informacions referents a l’activitat contractual de l’òrgan de contractació d’aquesta Universitat.


La finalitat es assegurar la transparència i l’accés públic a aquesta informació, tal i com estableix l’article 42 de la Llei 30/07, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic .

Imatge per a contacte
Tramitació
Servei de Patrimoni - Unitat de Contractació Administrativa
Edifici Vèrtex (VX), planta 2. Campus Nord
Plaça Eusebi Güell, 6-7. 08034 Barcelona
darrera modificació: Març 2013
RSS RSS  Sobre aquest web  Accessibilitat Secretaria General
© UPC (obriu en una finestra nova). Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech