Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Sobre la Seu / Eines / Calendari dies inhàbils 2022

Calendari dies inhàbils 2022

Calendari dies inhàbils 2022

CALENDARI DE DIES INHÀBILS 2022 A EFECTES DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS, REGISTRES I COMUNICACIONS AL REGISTRE ELECTRÒNIC DE LA UPC.  Resolució 38-2021-431/54

L’article 31.3  de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236 de 2.10.2015)  estableix que la seu electrònica del registre de cada Administració Pública o organisme ha de determinar els dies que es consideren inhàbils, atenent l’àmbit territorial en què exerceix les seves competències.

De conformitat amb el que preveu l’esmentat article, el rector de la UPC ha dictat la Resolució 038-2021-431/54 del calendari de dies inhàbils de la seu electrònica  de la Universitat Politècnica de Catalunya per a l’any 2022 i que són:

PRIMER.- Establir el calendari de dies inhàbils de la seu electrònica de la Universitat Politècnica
de Catalunya per a l’any 2022 a efectes del còmput del terminis de presentació de sol·licituds,
escrits i comunicacions al Registre Electrònic de la Universitat Politècnica de Catalunya i que són:

 •   1 de gener (Cap d'any)
 •   6 de gener (Reis)
 • 15 d'abril (Divendres Sant)
 • 18 d'abril (dilluns de Pasqua Florida)
 •   6 de juny (Dilluns de Pasqua Granada)
 • 24 de juny (Sant Joan)
 • 15 d'agost (l'Assumpció)
 • 12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya)
 •   1 de novembre (Tots Sants)
 •   6 de desembre (Dia de la Constitució)
 •   8 de desembre (La Immaculada)
 • 26 de desembre (Sant Esteve)
 • Tots els dissabtes i diumenges.

A més de les festes esmentades també tindran la consideració d’inhàbils les dues festes locals
per a l’any 2022 a la ciutat de Barcelona, i que són:

 • 24 de setembre (dissabte).
 • 26 de setembre.

SEGON.- També té la consideració d’inhàbil el mes d’agost, a efectes dels següents
procediments:

a) Còmput de terminis per a la resolució dels procediments de selecció i provisió convocats per la UPC.
b) Còmput de terminis de reclamacions i recursos en via administrativa contra actes administratius de la UPC.
c) Còmput dels terminis de tots els procediments administratius de la UPC subjectes a termini, inclosos els sancionadors, disciplinaris, i responsabilitat patrimonial, convocats i/o incoats per la UPC.S’exceptuen els procediments de contractació administrativa, que es regiran per la seva normativa específica i la pròpia convocatòria.

TERCER.- Els dies declarats com a festes locals als municipis dels interessats o als municipis on s’ubiquin unitats estructurals o altres centres de la UPC i no declarats com a inhàbils als punts primer i segon d’aquesta resolució es consideraran hàbils a efectes dels còmputs dels terminis dels procediments i tràmits al Registre Electrònic de la UPC.

QUART.- Publicar aquest acord a la seu electrònica de la Universitat Politècnica de Catalunya.