Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici

Comunicat en relació al coronaviurs (COVID-19)

  • Es suspèn el registre presencial a totes les oficines de registre. Els escrits, les sol·licituds i la resta de comunicacions dirigides a la Universitat, es poden presentar per mitjans telemàtics en el registre electrònic a través de la Seu Electrònica i utilitzant el tràmit “Instància genèrica”: https://seuelectronica.upc.edu/ca/tramits/Instanciagenerica
  • Es suspèn el còmput de terminis per a la tramitació de procediments de la UPC, amb les excepcions que expressament es prevegin a través de resolucions del Rector
  • "Amb efectes des de l' 1 de juny de 2020, es reprendrà el còmput de terminis administratius, en quedar derogada  la disposició addicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de març, relativa a la suspensió dels mateixos".

Per a realitzar qualsevol consulta en l’horari habitual de 9’30 a 13h.

Telèfons: 93 401 25 16 ó 93 401 57 35 

Correu electrónic:o