Comparteix:

Al·legacions a la priorització de la convocatòria FI-SDUR

Presenteu, si escau, al·legacions a la priorització provisional de la Convocatòria FI-SDUR

Què necessiteu fer?

Al·legacions

Del 26 d'octubre fins a les 14 h del 8 de novembre

Tramita Tramita no comunitaris

Procés de tramitació i suport.

Sistemes d'identificació i signatura electrònica.