Comparteix:

Certificat de seu i relació de segells electrònics

Identificació de la Universitat Politècnica de Catalunya

Identificació de la Seu Electrònica

Aquesta seu s'identifica a través d'un sistema de signatura electrònica basada en un certificat de dispositiu segur que identifica el domini de la seu i que ha estat emès per l'Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I). En aquest certificat es pot comprovar el període de validesa durant el qual l'Agència Catalana de Certificació dona garanties de l'autenticitat del lloc, així com la titularitat del certificat a nom de la Universitat i les dades de l'emissor.

Podeu comprovar la validesa d'aquesta Seu Electrònica en el validador del Consori AOC.


Sistemes de signatura electrònica per a l'actuació administrativa automatitzada

Amb certificat de segell d'òrgan emès per l'Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I) s'efectua:

    • Generació de còpies autèntiques de sol·licituds, escrits o comunicacions lliurades al registre telemàtic.
    • Signatura de les actuacions administratives automatitzades per part de la UPC.