Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Registre / Col·lectius obligats a relacionar-se amb la UPC de forma electrònica

Col·lectius obligats a relacionar-se amb la UPC de forma electrònica

Obligats a relacionar-se amb la UPC per mitjans electrònics

1. Resten obligats a relacionar-se amb la UPC a través de mitjans electrònics i, per tant, obligats a presentar els seus escrits, sol·licituds o documents mitjançant la seu electrònica de la UPC, els següents:

a) Les persones jurídiques.
b) Les entitats sense personalitat jurídica.
c) Els que exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi col·legiació obligatòria,
    per als tràmits i actuacions que realitzin amb la UPC en exercici de dita activitat professional. En tot
    cas, dins d’aquest col·lectiu s’entendran inclosos els notaris i els registradors de la propietat i
    mercantils.
d) Els qui representin a un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb la UPC.
e) Els membres de la comunitat universitària de la UPC pels tràmits i actuacions que tinguin com a
    destinatari la pròpia UPC.
f) Les persones que participin en convocatòries de processos selectius per a l’accés a la UPC o que
    actuïn a causa de la seva anterior condició de membres.
g) Els proveïdors o altres perceptors de fons públics respecte de l’obtenció d’informació sobre els
    pagaments que hagi de percebre de la Universitat o, per a la resta de tràmits, els proveïdors que hagin
    de presentar factura electrònica.

2. De l’apartat f) i g) s’exceptuen els interessats no comunitaris. Aquests no estan obligats a relacionar-se electrònicament.

3. La UPC pot exceptuar l’obligació de relacionar-se amb ella per mitjans electrònics a determinades persones o col·lectius, dels assenyalats als apartats e), f) i g), a petició d’aquests, quan concorri una de les següents circumstàncies:

     1. Quan s’apreciï que els interessats no tenen els coneixements.
     2. Quan s’apreciï que els interessats no disposen dels mitjans tècnics o la possibilitat de connexió i que
          no poden utilitzar les que la Universitat posa a la seva disposició. Aquesta excepció s’ha d’acordar per
          escrit i de forma motivada.