Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Registre / Registre de funcionaris habilitats

Registre de funcionaris habilitats

En el supòsit que la persona interessada no disposi dels instruments electrònics d'identificació o autenticació previstos en l'article 9 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, aquesta identificació o acreditació requerida la podrà fer vàlidament un/a funcionari/ària al servei de l'organisme, prèviament habilitat, a través de l'ús del sistema de signatura electrònica de que estigui dotat.

Per a l'eficàcia del que disposa l'apartat anterior, la persona interessada haurà d'identificar-se i prestar el seu consentiment exprés, i haurà de quedar-ne constància per als casos de discrepància o litigi. Formulari per donar el "Consentiment exprés al personal funcionari habilitat per a la tramitació davant la seu electrònica"

D'altre banda, l'article 27.1 de la mateixa Llei determinar que s’ha de mantenir actualitzat un registre, o un altre sistema equivalent, on hi constin els funcionaris habilitats per expedir còpies autèntiques, que han de ser plenament interoperables i estar interconnectats amb els de la resta d’administracions públiques, als efectes de comprovar la validesa de l’habilitació esmentada. En aquest registre o sistema equivalent hi han de constar, almenys, els funcionaris que prestin serveis en les oficines d’assistència en matèria de registres

Relació actualitzada dels empleats habilitats de la Universitat Politècnica de Catalunya :