Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Canal intern d'informació

Canal intern d'informació

Capçalera del Canal Intern d'Informació

Via única a través de la qual els membres de la comunitat universitària i terceres persones, segons el que correspongui, poden trobar diferents bústies, articulades com un sol punt de comunicació amb la Universitat i com a eina per informar d’actuacions que puguin contravenir l’ordenament jurídic i els principis reguladors sobre els quals actua la Universitat Politècnica de Catalunya.

 

Cadascuna de les bústies integrades al Canal Intern d'Informació (CII) es regeix per un procediment propi i és gestionada per la persona responsable de cada bústia. En cas que una comunicació arribi a una bústia que no sigui l’adient per a la matèria, el personal que rep aquesta comunicació n’ha de guardar la confidencialitat deguda i ha de remetre la comunicació, amb caràcter immediat, a la persona responsable de la gestió del CII i de la bústia antifrau amb totes les garanties.

Detall de les bústies que conformen el canal intern d'informació (CII)

Bústia del síndic de greuges Bústia del síndic/a de greuges

La síndica de greuges de la Universitat s'encarrega de vetllar pels drets i llibertats de l'estudiantat, del personal docent i investigador i del personal d'administració i serveis referides al funcionament de la Universitat en tots els seus àmbits. 
[+] Més informació

 

Bústia antifrau Bústia antifrau

Bústia segura que permet a qualsevol persona fer comunicacions d'informació d'alertes, de forma anònima o amb garantia de confidencialitat, sobre accions o omissions contràries a l'ordenament jurídic, sempre que aquestes formin part de l'àmbit d'actuació de la normativa UPC i que s'hagin dut a terme en el marc d'actuacions de la UPC.

Bústia de la comissió de convivència Bústia de la comissió de convivència

La UPC es dota d’un sistema integral de protecció i garantia de la convivència que doni resposta als conflictes interns que puguin alterar-la i que impedeixin el desenvolupament normal de les funcions essencials de la docència, la recerca i la transferència del coneixement. [+] Més informació

Bústia dels drets lingüístics Bústia dels drets lingüístics

Tramesa de consultes, queixes i propostes sobre usos i drets lingüístics a la UPC. [+] Més informació

 

 

 

Qualsevol altra comunicació o sol·licitud que no correspongui a les bústies específiques del CII es pot presentar mitjançant el tràmit corresponent de la seu electrònica o mitjançant una  instància genèrica de registre