Comparteix:

Beca UPChelps

Presenteu una sol·licitud de la beca UPChelps.

Què necessiteu fer?

Sol·licitud de la beca i documentació obligatòria
2n termini - Vigent fins al 28 de febrer de 2024.
Tramita
Aportació de documentació addicional
2n termini - Vigent fins al 15 de març de 2024.
Tramita
Presentació d'al·legació
2n termini - Vigent del 16 d'abril al 15 de maig de 2024.
Tramita    

 Procés de tramitació i suport.

 Sistemes d'identificació i signatura electrònica.