Comparteix:

Beques de màster Allianz Technology - UPC

Presenta una sol·licitud a la beca

Què necessiteu fer?

Sol·licitud de la beca i documentació obligatòria
Vigent fins al 8 d'octubre de 2023.
Tramita
Aportació de documentació addicional
Vigent.
Tramita
Presentació d'al·legació
Tramita    

 Procés de tramitació i suport.

 Sistemes d'identificació i signatura electrònica.