Comparteix:

Convocatòria 2024 d'ajuts per a la participació de la UPC en xarxes i consorcis nacionals i internacionals

Presenteu una sol·licitud a la convocatòria 2024 d'ajuts per a la participació de la UPC en xarxes i consorcis nacionals i internacionals.

 

Què necessiteu fer?

Sol·licitud de l'ajut 
Vigent del 23 de febrer al 25 de març de 2024.
Tramita
Esmena a la sol·licitud
Vigent del 28 de març al 16 d'abril de 2024.
Tramita
Al·legació contra la llista provisional de priorització
Vigent del 22 d'abril al 6 de maig de 2024.
Tramita    

 Procés de tramitació i suport.

 Sistemes d'identificació i signatura electrònica.