Comparteix:

Convocatòria per la contractació de personal PDI postdoctoral per la realització d’activitats cientificotècniques

Presenteu una sol·licitud per participar en els processos de selecció oberts.

 

Què necessiteu fer?

Presentar sol·licitud
Tramita        Tramita no comunitaris           
Presentar al·legacions contra la llista provisional de persones admeses i excloses
Tramita             Tramita no comunitaris           
Presentar reclamacions / recursos
Tramita         Tramita no comunitaris       

 Procés de tramitació i suport.

 Sistemes d'identificació i signatura electrònica.