Comparteix:

Convocatòria per la contractació de personal PTGAS per la realització d’activitats cientificotècniques

Presenteu una sol·licitud per participar en els processos de selecció oberts.

 

Què necessiteu fer?

Presentar sol·licitud
Tramita     Tramita no comunitaris 
Presentar sol·licitud d'esmena a l'exclusió de la llista provisional de persones admeses i excloses
Tramita     Tramita no comunitaris   
Presentar reclamacions / recursos
Tramita      Tramita no comunitaris   

 Procés de tramitació i suport.

 Sistemes d'identificació i signatura electrònica.