Comparteix:

Convocatòria de procés selectiu per al cos de catedràtic contractat

Presenteu una sol·licitud a la convocatòria de procés selectiu per al cos de catedràtic contractat

 

Què necessiteu fer?

Presentar sol·licitud
  Tramita 
Presentar al·legació per la millora o esmena de la sol·licitud
  Tramita 
Presentar reclamació contra la proposta de contractació 
  Tramita 
Presentar recurs
  Tramita 

 Procés de tramitació i suport.

 Sistemes d'identificació i signatura electrònica.