Comparteix:

Convocatòria de procés selectiu de professorat agregat

Presenteu una sol·licitud a la convocatòria de procés selectiu de professorat agregat

 

Què necessiteu fer?

Presentar sol·licitud
Tramita 
Presentar al·legacions per a la millora o esmena de la sol·licitud
Tramita 
Presentar al·legacions per a la millora o esmena dels mèrits preferents
Tramita
Presentar reclamació contra la proposta de contractació
Tramita
Presentar recurs
Tramita

 Procés de tramitació i suport.

 Sistemes d'identificació i signatura electrònica.