Comparteix:

Convocatòria de proves selectives per a l’ampliació de la Borsa de treball per proveir interinament llocs de personal funcionari de l’escala auxiliar administrativa de la Universitat Politècnica de Catalunya

 

Què necessiteu fer?

Presentar sol·licitud
Tramita       
Presentar sol·licitud d'esmena a l'exclusió de la llista provisional de persones admeses i excloses
Tramita         No feu servir el següent botó per presentar esmenes a la llista provisional.
Presentar reclamacions / recursos
Tramita 

 Procés de tramitació i suport.

 Sistemes d'identificació i signatura electrònica.