Comparteix:

Convocatòries de concursos interns de promoció horitzontal de personal tècnic de gestió i d’administració i serveis funcionari de la Universitat Politècnica de Catalunya

 

Què necessiteu fer?

Presentar sol·licitud
Tramita       
Presentar al·legacions contra la llista provisional de persones admeses i excloses
Tramita       No feu servir el següent botó per presentar esmenes a la llista provisional.
Presentar reclamacions / recursos
Tramita     

 

      

 Procés de tramitació i suport.

 Sistemes d'identificació i signatura electrònica.