Comparteix:

Convocatòries de concursos interns de trasllat i promoció de personal tècnic de gestió i d’administració i serveis laboral de la Universitat Politècnica de Catalunya.

 

Què necessiteu fer?

Presentar sol·licitud
Tramita       
Presentar sol·licitud d'esmena a l'exclusió de la llista provisional de persones admeses i excloses
Tramita            
Lliurament de la memòria del projecte
Tramita        No feu servir el següent botó per presentar esmenes a la llista provisional.
Presentar reclamacions / recursos
Tramita        

 Procés de tramitació i suport.

 Sistemes d'identificació i signatura electrònica.