Comparteix:

Instància al Director/Directora, Degà/Degana per a temes acadèmics

Presenteu una instància al Director/Directora, Degà/Degana per a temes acadèmics.

 

Què necessiteu fer?

Sol·licitud
Tramita  

 

  Procés de tramitació i suport.

Sistemes d'identificació i signatura electrònica.