Comparteix:

Premi UPC de Ciència-Ficció Miquel Barceló

Presenteu una obra al Premi UPC de Ciència-Ficció Miquel Barceló de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Què necessiteu fer?

  • Si ets membre de la comunitat universitària de la UPC,  pots autentificar-te amb el teu nom d’usuari i contrasenya de la intranet i el CIS (Codi d'Identificació i Signatura). També ho pots fer amb qualsevol certificat digital reconegut com per exemple T-CAT P, FNMT, DNIe, idCAT, idCAT mòbil, Cl@ve...
  • Si ets resident a la Unió Europea has d’identificar-te amb un certificat digital del teu país o bé tramitar el certificat idCAT mòbil.
En aquest quadre resum hi trobaràs tota la informació sobre els certificats reconeguts.
  • Si no ets resident a la Unió Europea pots realitzar el tràmit sense autentificar-te mitjançant el botó “Tramita (No comunitaris)”.
  • Si vous êtes membre de la communauté universitaire de l’UPC, vous pouvez vous authentifier avec votre nom d’utilisateur et le mot de passe de l’intranet, ainsi que le CIS (Codi d'Identificació i Signatura). Vous pouvez également le faire à l’aide de n’importe quel certificat numérique reconnu tel que T-CAT P, FNMT, DNIe, idCAT, idCAT mòbil, Cl@ve...
  • Si vous résidez dans l’Union européenne, vous devez vous identifier à l’aide d’un certificat numérique de votre pays ou faire la demande du certificat idCAT mòbil.
Dans ce tableau récapitulatif , vous trouverez toutes les informations relatives aux certificats reconnus.
  • Si vous ne résidez pas dans l’Union européenne, vous pouvez effectuer la procédure sans vous authentifier, au moyen du bouton “Tramita (No comunitaris)” [Demande (non-UE)].
Sol·licitud / Demande
Vigent del 21 de desembre de 2023 a l'1 d'abril de 2024. / 
Valable du 21 décembre 2023 au 1er avril 2024.
Tramita Tramita (No comunitaris)
Esmena al tràmit / Modification de la procédure
Vigent del 21 de desembre de 2023 al 30 d'abril de 2024. /
Valable du 21 décembre 2023 au 30 avril 2024.
Tramita   Tramita (No comunitaris) 


 Procés de tramitació i suport.

 Sistemes d'identificació i signatura electrònica.