Comparteix:

Premis interuniversitaris ODS als millors Treballs Finals de Grau i Màster en l’àmbit de la promoció de la salut

Presenteu una sol·licitud a la convocatòria. La participació implica l’acceptació d’aquestes bases i del que estableix la convocatòria. L’aclariment de qualsevol dubte en la interpretació d’aquestes bases correspon a la Comissió de Selecció.

Què necessiteu fer?

Sol·licitud de participació
Vigent del 9 al 27 d'octubre.
Tramita
Esmena a la sol·licitud
Tramita

 Procés de tramitació i suport.

 Sistemes d'identificació i signatura electrònica.