Comparteix:

Convocatòria proves selectives per a l'accés a l'escala administrativa de la Universitat Politècnica de Catalunya - Torn lliure

 

Què necessiteu fer?

Presentar sol·licitud
Tramita         
Presentar sol·licitud d'esmena a l'exclusió de la llista provisional de persones admeses i excloses
Tramita       
Lliurament de la memòria del Període de pràctiques
Tramita      
Acreditació coneixements d'anglès
Vigent del 3 al 8 d'abril.
Tramita      No feu servir el següent botó per presentar esmenes a la llista provisional.
Presentar reclamacions / recursos
Tramita      

 Procés de tramitació i suport.

 Sistemes d'identificació i signatura electrònica.