Comparteix:

Sol·licitud del títol universitari oficial de doctor/doctora. Solicitud del título universitario oficial de doctor/doctora. Application form for the official doctoral degree certificate.

Presenteu una sol·licitud del títol universitari oficial de doctor/doctora. Presente una solicitud del titulo universitario oficial de doctor/doctora. Application form for the official doctoral degree certificate.

Què necessiteu fer?

ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ - Àrea de Doctorat UTGAB
 • ARQUITECTURA, ENERGIA I MEDI AMBIENT
 • GESTIÓ I VALORACIÓ URBANA I ARQUITECTÒNICA
 • PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, CIVIL, URBANÍSTIC I REHABILITACIÓ DE CONSTRUCCIONS EXISTENTS
 • PROJECTES ARQUITECTÒNICS
 • TECNOLOGIA DE L'ARQUITECTURA, DE L'EDIFICACIÓ I DE L'URBANISME
 • TEORIA I HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA
 • URBANISME
Tramita
ENGINYERIA CIVIL - Àrea de Doctorat UTGAC
 • ENGINYERIA CIVIL
 • ANÀLISI ESTRUCTURAL
 • CIÈNCIES DEL MAR
 • ENGINYERIA AMBIENTAL
 • ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ
 • ENGINYERIA DEL TERRENY
 • ENGINYERIA I INFRAESTRUCTURES DEL TRANSPORT
 • ENGINYERIA SÍSMICA I DINÀMICA ESTRUCTURAL
 • ERASMUS MUNDUS EN SIMULACIÓ EN ENGINYERIA I DESENVOLUPAMENT DE L'EMPRENEDORIA (SEED)
 • SOSTENIBILITAT
Tramita
ENGINYERIA INDUSTRIAL - Àrea de Doctorat UTGAEIB
 • ENGINYERIA NUCLEAR I DE LES RADIACIONS IONITZANTS
 • ENGINYERIA MECÀNICA, FLUIDS I AERONÀUTICA
 • ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES
 • ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES (Interuniversitari)
 • AUTOMÀTICA, ROBÒTICA I VISIÓ
 • CADENA DE SUBMINISTRAMENT I DIRECCIÓ D'OPERACIONS
 • ENGINYERIA BIOMÈDICA
 • ENGINYERIA ELÈCTRICA
 • ERASMUS MUNDUS EN SERVEIS ENERGÈTICS SOSTENIBLES (SELECT+)
Tramita
ENGINYERIA DE LES TIC - Àrea de Doctorat UTGAM
 • BIOINFORMÀTICA
Tramita
CIÈNCIES - Àrea de Doctorat UTGAM
 • MATEMÀTICA APLICADA
Tramita
ENGINYERIA INDUSTRIAL - Àrea de Doctorat UTGCDB
 • CIÈNCIA I ENGINYERIA DELS MATERIALS
 • ENGINYERIA DE PROCESSOS QUÍMICS
 • ERASMUS MUNDUS EN CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS AVANÇATS
 • POLÍMERS I BIOPOLÍMERS
Tramita
ENGINYERIA DE LES TIC - Àrea de Doctorat UTGTIC
 • ERASMUS MUNDUS EN COMPUTACIÓ DISTRIBUÏDA
 • ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
 • COMPUTACIÓ
 • ENGINYERIA ELECTRÒNICA
 • ENGINYERIA TELEMÀTICA
 • ERASMUS MUNDUS EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ PER A LA INTEL·LIGÈNCIA EMPRESARIAL (IT4BI – DC)
 • INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
 • TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
 • CIÈNCIA I TECNOLOGIA AEROESPACIALS
 • ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA
 • FÍSICA COMPUTACIONAL I APLICADA
Tramita
CIENCIES ICFO The Institute of Photonic Sciences
 • ERASMUS MUNDUS EN ENGINYERIA FOTÒNICA
 • NANOFOTÒNICA I BIOFOTÒNICA FOTÒNICA
Tramita
ENGINYERIA CIVIL Unitat de Doctorat UTGAN
 • ENGINYERIA NÀUTICA, MARINA I RADIOELECTRÒNICA NAVAL
Tramita
ENGINYERIA INDUSTRIAL - Unitat de Doctorat UTGM
 • RECURSOS NATURALS I MEDI AMBIENT
Tramita
CIÈNCIES - Unitat de Doctorat UTGAOO
 • ENGINYERIA ÒPTICA
Tramita
CIÈNCIES - Unitat de Doctorat UTGBL
 • TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA I BIOTECNOLOGIA
Tramita
ENGINYERIA INDUSTRIAL - Unitat de Doctorat UTGCT
 • ENGINYERIA TÈRMICA
 • ENGINYERIA TÈXTIL I PAPERERA
 • SISTEMES D'ENERGIA ELÈCTRICA
Tramita


 Procés de tramitació i suport.

 Sistemes d'identificació i signatura electrònica.