Comparteix:

Sol·licitud de permuta de lloc de treball

Sol·licitud de permuta interna de personal funcionari i laboral i interuniversitària de personal funcionari del PTGAS.


Què necessiteu fer?

Presentar sol·licitud 

Tramita   


 Procés de tramitació i suport.

 Sistemes d'identificació i signatura electrònica.