Comparteix:

Sol·licitud d'inici del mecanisme de mediació

Sol·licitud d'inici del mecanisme de mediació entès com aquell procediment mitjançant el qual dos o més membres de la comunitat universitària que formen part d’un conflicte, derivat de l’incompliment de les Normes de convivència, intenten arribar a un acord amb l’assistència i la gestió d’un mediador o mediadora. Aquest procediment només es pot aplicar de manera externa a un procediment disciplinari.

 

Què necessiteu fer?

Presentar una sol·licitud d'inici del mecanisme de mediació
Tramita  


 Procés de tramitació i suport.

 Sistemes d'identificació i signatura electrònica.