Comparteix:

Sol·licitud d'estada de mobilitat nacional SICUE

Presenteu una sol·licitud al Programa de mobilitat nacional SICUE

 

Què necessiteu fer?

Sol·licitud d’estada de mobilitat nacional SICUE

Vigent del 19 de febrer al 4 de març, ambdós inclosos.

Tramita  
Al·legació contra la resolució provisional   

Es poden presentar al·legacions en el termini de 10 dies hàbils des de la notificació de la resolució.
Vigent fins al 19 d'abril de 2024.

Tramita 
Renúncia a la plaça assignada
Tramita  


 Procés de tramitació i suport.

 Sistemes d'identificació i signatura electrònica.