Comparteix:

Sol·licitud de modificació del règim de publicació del Treball Final d'Estudis

Mitjançant aquest tràmit es pot sol·licitar la modificació del règim de publicació del treball final d'estudis (TFG/TFM), passant d’obert a restringit o viceversa.

 

Què necessiteu fer?

Sol·licitud
Tramita 


 Procés de tramitació i suport.

 Sistemes d'identificació i signatura electrònica.