Comparteix:

Sol·licitud de renúncia a la matrícula

Com a norma general, no es pot renunciar a la matrícula, si bé en casos justificats degudament, i per una sola vegada, els estudiants poden sol·licitar la renúncia total a la matrícula. Si considereu que es tracta d'un cas justificat, podeu presentar la vostra sol·licitud de renúncia a la matrícula de grau o màster.

Què necessiteu fer?

Inicia la tramitació
Tramita

Procés de tramitació i suport.

Sistemes d'identificació i signatura electrònica.