Comparteix:

Convocatòria de concursos d'estabilització de professorat associat de la Universitat Politècnica de Catalunya

Presenteu una sol·licitud per participar en la Convocatòria de concursos d'estabilització de professorat associat de la Universitat Politècnica de Catalunya. Convocatòria 2024.

Què necessiteu fer?

Sol·licitud per participar en la convocatòria de professorat associat
Vigent del 3 al 31 de maig de 2024.
Tramita 
Al·legació per a la millora o esmena de la sol·licitud
Tramita 
Reclamació contra la proposta de contractació
Tramita 
Recurs
Tramita 


 Procés de tramitació i suport.

 Sistemes d'identificació i signatura electrònica.