Comparteix:

Convocatòria de procés selectiu de professorat associat - Captació de la Universitat Politècnica de Catalunya

Presenteu una sol·licitud a la convocatòria de procés selectiu de captació de professorat associat de la Universitat Politècnica de Catalunya

 

Què necessiteu fer?

Presentar sol·licitud
  Tramita        
Presentar al·legació per a la millora o esmena de la sol·licitud
  Tramita   
Reclamació contra la proposta de contractació
  Tramita   
Presentar recurs
  Tramita   
Incorporació d'informació
  Tramita   

 Procés de tramitació i suport.

 Sistemes d'identificació i signatura electrònica.