Comparteix:

Convocatòria de procés selectiu de borsa de substituts de la Universitat Politècnica de Catalunya

Presenteu una sol·licitud a la convocatòria de procés selectiu de borsa de substituts de la Universitat Politècnica de Catalunya

 

Què necessiteu fer?

Presentar sol·licitud
  Tramita        
Presentar sol·licitud d'esmena a l'exclusió de la llista provisional de persones admeses i excloses.
  Tramita   
Presentar reclamació contra la proposta de contractació
  Tramita   
Presentar recurs
  Tramita   

 Procés de tramitació i suport.

 Sistemes d'identificació i signatura electrònica.