Comparteix:

Convocatòria de procés selectiu per al cos de catedràtic d'universitat

Presenteu una sol·licitud a la convocatòria de procés selectiu per al cos de catedràtic d'universitat

 

Què necessiteu fer?

Presentar sol·licitud   
Tramita       
Presentar al·legacions per a la millora o esmena de la sol·licitud
Tramita          
Reclamar contra la proposta de contractació
Tramita          
Recurs
Tramita          

 Procés de tramitació i suport.

 Sistemes d'identificació i signatura electrònica.