Comparteix:

Convocatòria de procés selectiu de professorat lector

Què necessiteu fer?

Presentar sol·licitud
Tramita         
Presentar al·legació per a la millora o esmena de la sol·licitud
Tramita  
Presentar documentació curricular
Tramita 
Presentar al·legació per a la millora o esmena dels mèrits preferents
Tramita 
Presentar reclamació contra la proposta de contractació
Tramita 
Presentar recurs
Tramita     

 Procés de tramitació i suport.

 Sistemes d'identificació i signatura electrònica.