Comparteix:

Convocatòria de procés selectiu de professorat titular d'Universitat

Presenteu una sol·licitud a la convocatòria de procés selectiu de professorat Titular d'Universitat

Què necessiteu fer?

Presentar sol·licitud
Tramita 
Presentar al·legació per a la millora o esmena de la sol·licitud
Tramita 
Presentar reclamació contra la proposta de contractació 
Tramita       
Presentar recurs 
Tramita       

 Procés de tramitació i suport.

 Sistemes d'identificació i signatura electrònica.