Comparteix:

Premis de sostenibilitat i CampusLab als millors treballs finals de grau i màster

Presenteu una sol·licitud a la convocatòria. La participació implica l’acceptació d’aquestes bases i del que estableix la convocatòria. L’aclariment de qualsevol dubte en la interpretació d’aquestes bases correspon a la Comissió de Selecció.

Què necessiteu fer?

Sol·licitud de participació
Vigent del 2 al 19 de maig de 2024.
Tramita
Esmena a la sol·licitud
Vigent del 2 al 19 de maig de 2024.
Tramita

 Procés de tramitació i suport.

 Sistemes d'identificació i signatura electrònica.