Comparteix:

Convocatòria de procés selectiu per a la contractació de professorat lector en el marc del Pla Serra Húnter

Convocatòria de processos selectius per a la contractació de professorat lector en el marc del Pla Serra Húnter

 

Què necessiteu fer?

Presentar sol·licitud
Tramita 
Presentar al·legació per a la millora o esmena de la sol·licitud
Tramita  
Presentar al·legació per a la millora o esmena dels mèrits preferents
Tramita  
Reclamació contra la proposta de contractació
Tramita        
Recurs
Tramita        

 Procés de tramitació i suport.

 Sistemes d'identificació i signatura electrònica.