Comparteix:

Usos i drets lingüístics a la UPC

Tramesa de consultes, queixes i propostes sobre usos i drets lingüístics a la UPC.

Què necessiteu fer?

Tramet una consulta, queixa o proposta sobre usos i drets lingüístics.
Tramita

 Procés de tramitació i suport.

 Sistemes d'identificació i signatura electrònica.