Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Notificacions electróniques

Notificacions electróniques

Aquest servei permet realitzar notificacions d'actes administratius de la Universitat (resolucions, decrets, notificacions per a contractació, notificacions a estudiants, ...) i comunicacions per mitjans electrònics, amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent.

El reglament d’ús dels mitjans electrònics en l’àmbit de la UPC aprovat per acord núm. 16/2013 del Consell de Govern celebrat el dia 30/01/2013. estableix en el capítol II, Article 24 els supòsits i condicions en que els membres de la comunitat universitària i persones en general podran o no rebre per mitjans electrònics les notificacions i comunicacions que els adreci la Universitat.

Les notificacions electròniques es depositaran a la Seu electrònica de la UPC que manté les mesures de seguretat necessàries per a  garantir la fiabilitat en la gestió de les Notificacions Telemàtiques.  L’interessat rep un missatges SMS i/o correu electrònic que l'avisa del dipòsit de la notificació.

Per a poder accedir a les notificacions dipositades a la Seu Electrònica, l'usuari haurà de disposar d'un certificat digital o d’una contrasenya (certificat d’un sol ús que li serà lliurat amb l ’avís de la notificació. L'accés amb contrasenya us permetrà veure algunes de les vostres notificacions i acceptar-les. L'accés amb certificat digital us permetrà veure totes les vostres notificacions i gestionar-les.

De conformitat amb l’article 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, transcorreguts deu dies des del dipòsit de la notificació (5 en l’àmbit de contractació) sense que s’hi hagi accedit, la notificació es considera rebutjada i continua el procediment.

Accés a la bústia de notificacions electròniques de la UPC    

Requisits tecnics per l'accés a notificacions 

Podeu consutlar els requisits tècnics  d’accés a notificacions d’e-NOTUM al següent enllaç:

https://web.aoc.cat/suport/knowledge-base/requisits-tecnics-dacces-a-notificacions-de-notum/