Vés al contingut (premeu Retorn)

Procediments negociat sense publicitat any 2009-carpeta

Expedient CONSU713000NS2009001
Subministrament d'un cromatògraf de gasos amb detector d'espectrometria de masses per al Departament d'Enginyeria Química de la UPC
Expedient CONSU713000NS2009002
Subministrament d'un equip de cromatrografia líquida d'alta resolució (HPLC) per al Departament d'Enginyeria Química de la UPC
Expedient CONSU150150NS2009013
Subministrament d'un equip de mesura continua en camp de diferents variables de la qualitat de l'aigua per al Departament d'Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental de la UPC.
Expedient CONSU150151NS2009021
Subministrament d'un equip DSC1 per mesures de calorimetria diferencial per al Departament de Física i Enginyeria Nuclear de la UPC
Expedient CONSU002001NS2009025
2009/18
Expedient CONSU150152NS2009010
Subministrament d'una unitat d'emmagatzematge d'alt rendiment per al Centre Tecnológic de Transferència de Calor de la UPC
Expedient CONSE033004NS2009026
Servei d'assessoria i col.laboració en la Promoció Internacional de la UPC a la Xina
Expedient CONSU033000NS2009022
Subministrament d'un banc d'assaig de bombes centrifugues per a l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa de la UPC
Expedient CONSE033005NS2009011
Estudi geotècnic per a la realització de les pantalles de contenció, moviment de terres i treballs de protecció de la galeria de serveis del nou Campus Interuniversitari Diagonal Besòs de la UPC.
Expedient CONOB033003NS2009038
Treballs d'adequació de la instal.lació elèctrica a l'edifici Vèrtex de la UPC
Expedient CONSU611000NS2009024
Subministrament de 43.000 carpetes per el curs 2009-2010 per a la UPC
Expedient CONSU713000NS2009003
Subministrament d'una balança termogravimètrica amb anàlisi simultani de DSC per al Departament d'Enginyeria Química de la UPC
Expedient CONSU710150NS2009042
Subministrament d'un sistema de mesura de vibracions mitjançant interferometria làser per al Departament d'Enginyeria Electrònica de la UPC
Expedient CONSU460150NS2009043
Subministrament d'un microcromatògraf de gasos per fer anàlisis on-line per a l'Institut de Tècniques Energètiques de la UPC
Expedient CONSU710150NS2009055
Subministrament d'un equip de dipòsit en ultra-alt buit de materials orgànics integrat en càmera de nitrogen preexistent per al Departament d'Enginyeria Electrònica de la UPC.
Expedient CONSU731150NS2009040
Subministrament d'accessoris per espectroradiòmetre i calibració de dispositiu de laboratori per al Departament d'Òptica i Optometria de la UPC.
Expedient CONSU150150NS2009061
Subministrament d'un prototip experimental de planta de tractament d'aigües residuals urbanes per al Departament d'Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental de la UPC
Expedient CONOB033005NS2009019
Obres d'instal·lació de calefacció i de gestió climàtica a l'hivernacle de l'Agròpolis de Viladecans.
Expedient CONSU240000NS2009073
Subministrament i instal.lació de mobiliari per a reformar cinc aules per a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona de la UPC
Expedient CONSE620000NS2009044
Servei per a l'organització i desenvolupament de les activitats dels casals d'estiu dels campus de Barcelona adreçats als fills i filles dels membres de la comunitat universitària de la UPC