Vés al contingut (premeu Retorn)

Procediments negociat sense publicitat any 2009-carpeta

Expedient CONSU710150NS2009118
Subministrament d'un oscil.loscopi de quatre canals i alta velocitat per al Departament dEnginyeria Electrònica de la UPC
Expedient CONOB033005NS2009105
Treballs d'adequació d'urbanització exterior, accés vehicles i enderroc de pavellons existents de l'entorn de la Biblioteca d'Arquitectura del Campus Sud de la UPC
Expedient CONSU150151NS2009121
Subministrament d'un analitzador dinamo mecànic per al Departament de Màquines i Motors Tèrmics de la UPC
Expedient CONSE033005NS2009125
Direcció d'execució d'obra i redacció i seguiment del programa de control de qualitat de les obres de construcció d'un edifici per a la Recerca , el desenvolupament i la innovació tecnològica (RDIT) al Parc Mediterrani de la Tecnologia de Castelldefels
Expedient CONSE033005NS2009124
Direcció d'obra i redacció i coordinació de seguretat i salut en fase d'execució de les obres de construcció d'un edifici per a la Recerca , el desenvolupament i la innovació tecnològica (RDIT) al Parc Mediterrani de la Tecnologia de Castelldefels. Estructura cos central.
Expedient CONSU731150NS2009134
Subministrament d'un espectroradiòmetre (equip de mesura de radiància) en el infraroig proper (rang 800-1700nm) per al Departament d'Òptica i Optometria de la UPC
Expedient CONSU702150NS2009119
Subministrament d'assajos estàtics i dinàmics axial per al Departament de Ciència dels Materials de la UPC
Expedient CONSU160000NS2009145
Treballs per a la substitució d'una de les plantes refredadores que dona servei a l'edifici Poliesportiu del Campus Nord i climatització del vestíbul del mateix edifici de la UPC
Expedient CONSE240000NS2009109
Servei de desacidificació de materials bibliogràfics del fons històric de la biblioteca de l'ETSEIB de la UPC
Expedient CONSU150152NS2009141
Subministrament d'un actuador hidràulic de 250 kN i 250mm per assajos estàtics i de fatiga sobre estructures per al Departament de Resistència dels Materials i Estructures a l'Enginyeria de la UPC
Expedient CONSU340000NS2009138
Subministrament d'equipament per l'adequació de les aules de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú de la UPC
Expedient CONSU230000NS2009143
Subministrament de 5 oscil.loscopis per al laboratori de Telemàtica de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona de la UPC
Expedient CONSU150151NS2009158
Subministrament d'un sistema d'Espectroscopia Dielèctrica per al Departament de Física i Enginyeria Nuclear de la UPC
Expedient CONSU150152NS2009162
Subministrament de 40 nodes de càlcul per clúster HPC amb xarxa infiniband per al Centre de Transferència del Calor de la UPC
Expedient CONSU230000NS2009131
Subministrament per ampliació de laboratori Multimèdia per al Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions de l'ETSETB de la UPC
Expedient CONOB033005NS2009136
Obres d'urbanització de l'accés al Parc Mediterrani de la Tecnologia de Castelldefels. Aparcament.
Expedient CONOB033005NS2009137
Obres d'urbanització de l'espai posterior de l'Escola d'Agricultura del Parc Mediterrani de la Tecnologia.
Expedient CONSU300150NS2009169
Subministrament d'un sistema laser dissenyat per crear prototips i petites series de circuits amb micro estructures per l'Escola Politècnica Superior de Castelldefels de la UCP
Expedient CONSU250000NS2009171
Subministrament de carros mòbils per a ordinadors per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de la UPC
Expedient CONSE002002NS2009163
Servei d'assessorament i consell en temes fiscals i financers per a la UPC