Comparteix:

290 - Elecció de representants per proveir les vacants a la Junta de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès

 Elecció de representants per proveir les vacants a la Junta de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès

Des d'aquesta pàgina es poden interposar reclamacions contra el cens provisional, contra les candidatures provisionals i/o contra la proclamació provisional dels candidats o candidates electes. També es pot presentar la candidatura.

D'altra banda, aquesta pàgina permet accedir a l'urna virtual i consultar el rebut de votació.

Reclamacions contra el cens provisional

Vigent del 14 al 16 de novembre.

Tramita

Presentació de candidatura individual

Vigent del 21 al 23 de novembre.

Tramita

Acceptació de participació en una candidatura col·lectiva.

Cada membre de la candidatura, excepte la persona ponent que la presenta, ha de tramitar aquest formulari i, posteriorment, enviar a la persona ponent de la candidatura, per a aquesta circumscripció/col·legi electoral, el rebut del tràmit per tal que el ponent l'adjunti al formulari de "Presentació de candidatura col·lectiva".

Presentació de candidatura col·lectiva.

La persona ponent de la candidatura col·lectiva d’una circumscripció/col·legi electoral ha de tramitar aquest formulari i adjuntar els rebuts (.zip) de tots els membres que integren la candidatura per a aquesta circumscripció/col·legi electoral. En el llistat de membres cal incloure també el nom de la persona ponent, atès que és membre integrant de la candidatura.

 

Vigent del 21 al 23 de novembre.

 

Tramita    

 

 

 

 

 

 Tramita    

Reclamacions contra la proclamació provisional de les candidatures

Vigent del 27 al 29 de novembre.

Tramita

Reclamacions contra la proclamació provisional dels candidats o candidates electes

Vigent del 19 al 20 de desembre.

Tramita

 

Enllaç a l'urna de vot

Rebuts de votacions