Comparteix:

Elecció de representants per proveir les vacants del Claustre Universitari de la UPC 2023

 Eleccions de representants per proveir les vacants del Claustre universitari de la UPC 

Des d'aquesta pàgina,  podeu realitzar telemàticament els tràmits relacionats amb les eleccions per a l'elecció de representants per proveir les vacants del Claustre Universitari de la UPC 2023.  Podeu presentar la vostra candidatura individual o col·lectiva o interposar reclamacions contra el cens electoral, contra les candidatures provisionals o contra la proclamació provisional de candidats o candidates. 

Reclamacions al cens provisional

Del 30 d'octubre fins les 10:00h del 6 de novembre

Tramita

Presentació de candidatura individual 

Del 9 de novembre fins les 10:00h del 16 de novembre

Sector PDI-A     Sector PDI-B     Sector Estudiantat   
Acceptació de participació en una candidatura col·lectiva

Del 9 de novembre fins les 10:00h del 16 de novembre

 Tramita

Cada membre de la candidatura, excepte la persona ponent que la presenta, ha de tramitar aquest formulari i, posteriorment, enviar a la persona ponent de la candidatura, per a aquesta circumscripció/col·legi electoral, el rebut del tràmit per tal que el ponent l'adjunti al formulari de "Presentació de candidatura col·lectiva".

 

Presentació de candidatura col·lectiva. 

Del 9 de novembre fins les 10:00h del 16 de novembre

Sector PDI-A     Sector PDI-B     Sector Estudiantat  

La persona ponent de la candidatura col·lectiva d’una circumscripció/col·legi electoral ha de tramitar aquest formulari i adjuntar els rebuts (.zip) de tots els membres que integren la candidatura per a aquesta circumscripció/col·legi electoral. En el llistat de membres cal incloure també el nom de la persona ponent, atès que és membre integrant de la candidatura.

 

Reclamacions contra la proclamació provisional de les candidatures

Del 20 al 23 de novembre

Tramita

Reclamacions contra la proclamació provisional dels candidats o candidates electes. 

Del 15 al 18 de desembre

Tramita

 

Enllaç a l'urna de vot

Rebuts de votacions

 

Keywords
Claustre